Spichlerz nr 57

Grudziądz

Rewitalizacja i adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza nr 57 w Grudziądzu na cele społeczne.

Postępy w realizacji

GALERIA ZDJĘĆ