Rewitalizacja Bramy Nizinnej

Gdańsk

O realizacji

Rewitalizacja Bramy Nizinnej w Gdańsku

Brama Nizinna w Gdańsku została zbudowana w 1626 roku przez Jana Strakowskiego, na podstawie planów fortyfikacyjnych sporządzonych przez Corneliusa van den Bosche w 1619 roku. Zlokalizowana na południowym krańcu Gdańska, umożliwiała wjazd do miasta od południa, od strony Żuław. Obiekt wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.

Prace, które zostały przeprowadzone przez firmę 3JM obejmowały: odkopanie zasypanych bastionów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, prace konserwatorskie murów ceglanych, z kamienia wapiennego, granitu, kompleksową wymianę instalacji wewnętrznych, stolarki okiennej, drzwiowej oraz ponownie uformowanie skarp i wykonanie zagospodarowania terenu.

Prace były bardzo skomplikowanie, ponieważ brama która jest częścią usypanego od wieków bastionu została w całości okopana, należało w sposób ciągły monitorować stateczność obiektu a dodatkowym czynnikiem sprawiającym trudność był ciągły ruch samochodów w przejeździe bramnym.

m (4)

galeria zdjęć

Przed i w trakcie realizacji

galeria zdjęć

Efekt końcowy prac

SPRAWDŹ TAKŻE

Nasze pozostałe realizacje